Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 18 januari 2022.

Costes Fashion vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

·      Informeren. Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;

·      Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening;

·      Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij je voorafgaand, uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;

·      Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

·      Recht van inzage en correctie. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij Costes Fashion doen met informatie die wij over jou te weten komen, wanneer je onze website www.costesfashion.com bezoekt of een bestelling bij ons plaatst. Door onze website te bezoeken of een bestelling bij ons te plaatsen, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

 

Account

Om sneller en gemakkelijker bestellingen te kunnen plaatsen bij Costes Fashion kun je op onze website een account aanmaken. Hiervoor dien je je eerst te registreren, waarna je kunt inloggen op je account met je e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

·      Geslacht;

·      Voor- en achternaam;

·      Tussenvoegsel (optioneel);

·      E-mailadres;

·      Telefoonnummer (optioneel);

·      Zelfgekozen wachtwoord;

·      Adresgegevens, inclusief land;

·      Betalingsgegevens;

·      Overzicht bestellingen;

·      Producten op wishlist;

·      Producten in winkelmandje.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt je accountinformatie binnen het account aanpassen wanneer je dat wilt.

Plaatsen en afhandelen bestelling

Via onze website kan je een bestelling plaatsen.

 Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

·      Aanhef;

·      Voor- en achternaam;

·      Tussenvoegsel (optioneel);

·      E-mailadres;

·      Telefoonnummer (optioneel);

·      Adresgegevens;

·      Betalingsgegevens.

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om je bestelling netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens tot de afhandeling van jouw bestelling is afgerond. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij je maximaal vier keer per week per e-mail over aanbiedingen, services en nieuws.

 Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

·      Voor- en achternaam;

·      Tussenvoegsel (optioneel);

·      E-mailadres;

·      Producten in winkelmandje;

·      Persoonlijke voorkeuren o.b.v. mijn account.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Contact

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier of via de mail. Ook kun je gebruik maken van de chatfunctie of contact met ons opnemen via WhatsApp.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

·      Voor- en achternaam;

·      E-mailadres;

·      Telefoonnummer (optioneel);

·      Ordernummer (optioneel);

·      Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht.

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en 26 maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Analyses uitvoeren

Wij kunnen op de persoonsgegevens, die wij van jou verkrijgen, analyses uitvoeren. Dit doen wij om onze diensten te verbeteren en om de markt te analyseren. Wij hebben hiervoor dan ook een gerechtvaardigd belang. Wij zullen de persoonsgegevens die wij gebruiken voor het uitvoeren van analyses pseudonimiseren en maximaal 3 jaar bewaren. Hierna zullen wij de persoonsgegevens anonimiseren (zie hieronder). Wanneer je niet wilt dan wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses, kun je op ieder moment bezwaar hiertegen maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

 

Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij van jou verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacy risico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk onze diensten verbeteren en marktanalyses uitvoeren.

 

Google Maps

Op onze website kun je gebruik maken van Google Maps, bijvoorbeeld om de route naar één van onze winkels te berekenen. Om te achterhalen op welke plek je je bevindt en om de route te bepalen, verwerken wij jouw locatiegegevens. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware van Google. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (Google) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring.Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kun je vinden in de privacyverklaring van Google.

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

·      NAW-gegevens;

·      Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);

·      Curriculum Vitae;

·      Motivatiebrief;

·      Salarisindicatie;

·      Referenties;

·      Datum beschikbaarheid;

·      Link naar LinkedIn-profiel;

·      Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie.

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer wij jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op je naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert. 

Verstrekking aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

  • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
  • Dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
  • Je hier toestemming voor geeft;
  • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
  • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.

 De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

·      IT-leveranciers en -dienstverleners;

·      Cookiedienstverleners;

·      Hostingpartij.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

·      Facebook (privacyverklaring);

·      Instagram (privacyverklaring);

·      Pinterest (privacyverklaring);

·      Tiktok (privacyverklaring).

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies). Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

·      Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);

·      Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);

·      Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.